NEWBORN PACKAGE

🇧🇪

Ik wilgraag een uniek pakket voorstellen voor iedereen die nood heeft aan diepe ontspanning, meer energie, vecht tegen permanente stress, slaapstoornissen, depressie, angst, burn-out, pijn…en nog veel meer.

Het Time Waver Frequency systeem heeft tot doel de celomgeving en de celmembraanspanning te ondersteunen met specifiek en individueel geselecteerde frequenties en stroomsterktes.Het Time Waver Frequency systeem is ontwikkeld door Marcus Schmieke, uitvinder van de informatieveldtechnologie, en de Portugese Nuno Nina, hoofd van 7 klinieken voor integratieve geneeskunde en specialist in de celbiologie.

Ontdek wat dit innovatieve systeem voor u kan betekenen.

Voel je goed en laat je aanraken door frequenties in combinatie met heerlijke massage met warme olie: Ayurvedische Marma Therapie Massage of Energetische Massage.

50 min Frequency program +
90 min Ayurvedic  Massage = 150 euro

 

50 min Frequency program +
90 min Energetic Massage = 120 euro
Ik raad aan om voor en tijdens de behandeling veel water te drinken. Onze ervaring leert dat het verwijderen van diverse stoffen en toxines ondersteund wordtdoor de betreffende toepassing.

Ik raad ook meerdere en regelmatige bezoeken aan (minstens 3-5), in plaats van 1 bezoek per maand.

Uw levenskwaliteit en gezondheid verbeteren bij elke behandeling.

Deze behandeling is niet aangewezen indien u:

* een pacemaker hebt,
* een orgaantransplantatie hebt ondergaan,
* zwanger bent,
* amalgaamvullingen hebt in uw tanden,
* overgevoelig of intolerant bent aan elektromagnetische spanning.

Door de fantastische feedback van elke klant die mijn pakket heeft uitgeprobeerd, heb ik het de “NEWBORN PACKAGE” genoemd.
Laat je lichaam, geest en ziel zich sterker en vrijer voelen dan ooit tevoren!

Ramadasa biedt u de mogelijkheid om samen te profiteren van unieke en innovatieve technologie en traditionele massagetherapie.
Voel je herboren en vol energie!
Houd onvoorwaardelijk van jezelf!

 


NEWBORN PACKAGE 🇬🇧
I would like to introduce a truly unique package for everybody who needs deep relaxation, more energy,  who fights with permanent stress, sleep disorder, depression, anxiety, burnout, pain….and many more.
The Time Waver Frequency system aims to support the cellular environment  and the cell membrane voltage with specifically and individually selected frequencies and currents.
The Time Waver Frequency system has been developed by Marcus Schmieke, the inventor of information field technology, and the Portugese Nuno Nina, head of 7clinics for integrative medicine and a specialist in cell biology.
Find out what this innovatieve system can offer you.

Feel good & be touched by frequencies in combination with wonderful hot oil massage : Ayurvedic Marma Therapy Massage or Energetic Massage

 

50 min Frequency program +
90 min Ayurvedic  Massage = 150 euro

 

50 min Frequency program +
90 min Energetic Massage = 120 euro

 

I recommend drinking plenty of water before and during the appointment, according to our experience, a removal of diverse substances, toxins is supported by the respective application.
I recommend also several regular visits (at least 3-5) instead of 1 visit a month.
The quality of your life, health will improve each appointment.
Contraindications:
* pacemaker
* organs after transplantation
* pregnancy
* amalgam fillings
* individual electrical voltage intolerance
 
Fantastic feedback from every client who tried my package caused that I named it “NEWBORN PACKAGE”

Let your body mind and soul feel stronger and free like never before!

Ramadasa gives you possible to benefit from unique & innovative technology and traditional massage therapy together.
Feel newborn and full of energy!

Love yourself unconditionally !

 
The Time Waver System, the existence of information fields and the herein mentioned applications are not accepted by orthodox medicine because of lacking scientific evidence in accordance with orthodox medicine standards. The herein mentioned case reports and studies are also not acknowledged as scientific evidence in accordance with orthodox medicine standards.